Ouderbegeleiding

Als opvoeder ben jij de houvast van je kind. Jouw rol is van onschatbare waarde in het leven van je kind. Soms kunnen je eigen ervaringen en uitdagingen uit het verleden het contact met je kind in de weg staan. Wij begrijpen hoe complex en veeleisend opvoeden kan zijn, vooral als je zelf ook met moeilijkheden te maken hebt.

Onze ouderbegeleiding is erop gericht jou te ondersteunen en te versterken zodat je stevig blijft staan, zelfs wanneer anderen om je heen dreigen om te vallen. Wij helpen je om verder te kijken dan alleen de gedragingen van je kind. Samen met jou gaan wij ontdekken welke onderliggende behoeften en gevoelens er schuil gaan. Inzicht hierin helpt je om beter te begrijpen waar bepaalde gedragingen vandaar komen en hoe jij hierop kunt reageren.

Tijdens de ouderbegeleiding, die meestal bestaat uit maximaal 3 gesprekken, ontvang je praktische handvatten en strategieën die je direct kunt toepassen in het dagelijks leven als opvoeder. Hierdoor kun je effectiever reageren op situaties, wat niet alleen de relatie met je kind verbetert maar ook je eigen welzijn bevordert.

Begeleiding voor jou als ouder/verzorger

Eerste gesprek

Onze ouderbegeleider staat voor je klaar

Kenmerken van onze ouderbegeleiding

  • Onze ouderbegeleiding bestaat (meestal) uit totaal 3 gesprekken;
  • Onze ouderbegeleider is geschoold als kindertolk (vertalen van de gedragingen van het kind);
  • Onze ouderbegeleider heeft een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en SKJ-registratie;
  • De ouderbegeleiding kan plaatsvinden bij ons op locatie (Ruimtesonde 8, Amersfoort), bij jou thuis, op jouw werk(plek) of elders;
  • Vergoeding verloopt via PGB of de toeleiding van jouw kind.

Zo werkt onze ouderbegeleiding

De ouderbegeleiding, ook wel bekend als een kindertolk traject, bestaat uit drie gesprekken om ouders te helpen beter contact te maken met hun kinderen en de onderliggende problematiek van het gedrag van hun kinderen te begrijpen.

Combi ouder- en kindbegeleiding

Bij Dichtbij Ambulant geloven we dat ouderbegeleiding een waardevolle aanvulling is op de begeleiding van je kind. Ouderbegeleiding kan worden aangeboden als aanvulling op de individuele begeleiding die je kind van Dichtbij Ambulant ontvangt. Wij raden deze vorm van begeleiding aan voor alle ouders waarvan het kind bij ons in begeleiding is. Deze sessies helpen je om verder te kijken dan alleen het gedrag van je kind en bieden handvatten om met verschillende situaties om te gaan.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor individuele ouderbegeleiding zonder dat je kind begeleiding krijgt van Dichtbij Ambulant. Dit biedt de mogelijkheid om je eigen ervaringen en uitdagingen als ouder te bespreken en handvatten te krijgen om je kind beter te ondersteunen.

Als je kind al individuele begeleiding krijgt van ons kan de vergoeding voor de ouderbegeleiding lopen via het Persoonsgebonden Budget (PGB) van jouw kind.

voor Ouders & verzorgers

In het eerste gesprek wordt geluisterd naar jouw verhaal en dit wordt zo goed mogelijk opgeschreven. Hierbij wordt gekeken naar wat je tegenkomt in het contact met je kind(eren), zowel positief als negatief. Dit kan betrekking hebben op situaties die vaak voorkomen of momenten waarop sterke emoties opkomen zoals boosheid, verdriet of angst. Het gedrag van je kind raakt jou als ouder. Soms komt dit gedrag slechts bij één ouder voor.

In de twee weken na het eerste gesprek wordt er een vertaling gemaakt van het verhaal. Vervolgens wordt er een nieuwe datum gepland voor de terugkoppeling. Tijdens dit tweede gesprek wordt gedeeld wat jouw kind, naar aanleiding van jouw verhaal, tegen jou als ouder wil zeggen. Dit gesprek wordt door ouders vaak omschreven als confronterend en tevens heel waardevol en mooi.

Tweede gesprek

Derde gesprek

Na de terugkoppeling volgt enkele weken later een follow-up gesprek. Hier zit een aantal weken tussen omdat de bevindingen en actiepunten vanuit het tweede gesprek tijd nodig hebben om tot zichtbare en merkbare verbeteringen te komen. In dit derde en tevens laatste gesprek wordt bekeken of het gedrag van jouw kind is veranderd, of de intensiteit van jouw reactie op het gedrag is verminderd en of er nog punten zijn die belangrijk zijn om aan te werken.

Resultaat van de ouderbegeleiding

Het kan zijn dat dankzij de ouderbegeleiding jouw persoonlijke triggers zijn verminderd en jij je sterk genoeg voelt voor de verdere toekomst. Vaak heeft het traject al gelijk effect. Soms kan het fijn zijn om nog iets meer handvatten te krijgen. In dat geval is een extra gesprek altijd mogelijk.